User Tools

Site Tools


automaticka_farma_na_rostliny_s_applied_energistic_a_eu_napajenim

Ukázka zapojení s využitím modu Applied Energistics a napájením EU energií

Ukázka zapojení s využitím ME site

  1. Planter vybavený Range upgrade (Tin) pro zvýšení dosahu na 9×9 bloků. Na Planter je napojen ME Precision Export Bus, ve kterém jsou nastaveny sazenice požadovaných rostlin. Tento zajišťuje transport sazenic z ME sítě do planteru. To způsobuje mizení všech získaných sazenic z ME sítě, dokud není zásobník planteru naplněn. To lze silně omezit naplněním části planteru jinými bloky, třeba pískem, musí ale vždy zůstat místo pro sazenice. Dále je planter napojen na zdroj EU.
  2. Harvester vybavený Range upgrade (Tin) pro zvýšení dosahu na 9×9 bloků. Dále je opatřen páčkou pro vypnutí sklízení. Vedle harvesteru je umístěna truhla napojená pomocí ME Precision Import Bus na ME síť. Tento typ Import Bus je nezbytný kvůli rychlosti odebírání itemů zejména u farem na stromy Me Basic Import Bus nestíhá itemy odebírat a ukládat v ME síti. Harvester je dále napojen na zdroj EU.
  3. Fertilizer se stará o hnojení vysazených rostlin. Je připojen pomocí ME Basic Export Bus na ME síť. Ze které odebírá Industrial Fertilizer. Tento stroj nemusí být u farmy postaven u větších rozloh ho považuji naprosto za zbytečný, protože produkce i bez hnojení je obrovská. Přístroj je napojen na zdroj EU.
  4. Composter zpracovává Sewage přiváděný liqiductem na Industrial Fertilizer. Ten je následně ukládán do ME sítě přes truhlu napojenou ME Basic Import Bus, produkce hnojiva není tak rychlá, aby bylo potřeba rychlejší transport. Composter je opět napojen na zdroj EU.
  5. Sewer vybavený Range upgrade (Copper) produkuje Sewage ten je následne Liqiductem veden do Composteru. Tento přístroj nepotřebuje energii, ale Sewage produkuje pouze pokud jsou v jeho dosahu zvířata, čím více tím lépe.
  6. ME síť má tu výhodu, že tolik nelaguje, nabízí takřka neomezenou kapacitu skladování a velmi snadný import a export iremů do různých strojů. ME Storage Monitory poskytují dobrý přehled o množství získaných itemů.
automaticka_farma_na_rostliny_s_applied_energistic_a_eu_napajenim.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)