User Tools

Site Tools


blank_record

Blank Record

Blank record slouží k dělání kopií CD v Auto-Jukebox. Je to prázdné CD.Recept


blank_record.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)