User Tools

Site Tools


blazereed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blazereed [2013/07/08 20:01]
ridge [Blazereed - Úroveň VI]
blazereed [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Blazereed - Úroveň VI ====== ====== Blazereed - Úroveň VI ======
  
-Blazereed je další derivace [[Stickreed|Stickreedu]] a těch bude ještě několik. Všechny tyto rostliny at už [[Diareed|Diareed]] nebo [[Withereed|Withereed]] poznáme až v posledním stádiu růstu. Specialně Blazereed vypadá jako zlatý reed. Lze vyšlechtit poměrně ze všeho, chybička je ta, že se všude plete, když například [[šlechtění|šlechtíte]] mezi dost silnými rostlinami, tak vznikne ​blazereed ​a je to otravné. Dropuje Blaze prach a Blaze rody.+Blazereed je další derivace [[Stickreed|Stickreedu]] a těch bude ještě několik. Všechny tyto rostliny at už [[Diareed|Diareed]] nebo [[Withereed|Withereed]] poznáme až v posledním stádiu růstu. Specialně Blazereed vypadá jako zlatý reed. Lze vyšlechtit poměrně ze všeho, chybička je ta, že se všude plete, když například [[šlechtění|šlechtíte]] mezi dost silnými rostlinami, tak vznikne ​právě tato rostlina ​a je to otravné. Dropuje Blaze prach a Blaze rody.
  
 ==== Charakteristika plodiny ==== ==== Charakteristika plodiny ====
blazereed.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)