User Tools

Site Tools


breeder

Breeder

Breeder Breeder slouží k množení zvířat. Je vybaven vnitřním inventářem pro plodiny, které následně zkrmuje zvířatům. Dosah Breedru je 5×5 bloků před strojem. Vyžaduje napájení (MJ/EU). Je základním přístrojem pro automatickou farmu na zvířata.
Dosah a umístění Breederu

Crafting


Crafting

Počet Název itemu
3x Plastic Sheets
2x Golden Cerrot (Zlatá mrkev)
1x Golden Apple (Zlaté jablko)
2x Purple Dye (Fialové barvivo)
1x Factory Machine Block
breeder.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)