User Tools

Site Tools


carrot

Carrot - Úroveň II

Carrot jedna z nověji přidaných rostlin spolu s Potato. Na šlechtění se moc nehodí, stále je lepší šlechtit přes zaručenou metodu a to před Reed. Ale pro šlechtění mezi sebou kvůli docílení většího zisku nebo zrychlení jejího růstu je dobrá. Dropuje Carrots.

Charakteristika plodiny


Tier : 2
Počet fází růstu: 3
Délka kořenů : 1
Prostředí : (humidity * 1 + nutrients * 1 + air * 1)
Specialní podmínky : Úroveň světla 9+
Produkuje : carrot
Doba růstu: 1→2 400, 2→3 400

Fáze růstu plodiny


carrot.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)