User Tools

Site Tools


cc-hodiny

Hodiny

Velmi častý program jsou Hodiny, které v podstatě napíšou den a čas na monitor.
Celý program vypadá takhle:

monitor=peripheral.wrap("top")        --Připojí monitor nahoře
monitor.setTextScale(2)           --Nastaví velikost písma na monitoru
while true do                --Nekonečná smyčka
monitor.clear()               --Vyčistí monitor
monitor.setCursorPos(1,1)          --Nastaví kurzor na souřadnice 1,1
day=os.day()                 --Do proměnné day, uloží současný den
time=os.time()                --Do proměnné time, uloží současný čas. Je ho potřeba ještě rozluštit
time=textutils.formatTime(time,true)     --Rozluští čas a uloží do proměnné time čas v 24h formátu
monitor.write("Cas: "..time)         --Napíše čas na monitor
monitor.setCursorPos(1,2)          --Nastaví kurzor na druhý řádek
monitor.write("Den: "..day)         --Napiše den na monitor
sleep(1)                   --Uspí počítač na 1s
end

Poznámky


 • Monitor je úplně jedno jaký použijete.
 • Stranu, na které je monitor lze měnit (Místo top dáte třeba right a podobně).
 • Formát lze přepnout na 12h (V textutils.formatTime() místo true dáte false).
 • Texty před časem a dnem mohou být změněny.
cc-hodiny.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)