User Tools

Site Tools


cc-modemy

Modemy

Vytvoření spojení mezi počítači je velmi používaná věc. Používá se třeba pro vzdálené otevření dveří nebo čehokoli, popřípadě pro komunikaci jednotlivých počítačů mezi sebou.

Propojení přes kabel


První způsob jak propojit Počítače je přes Modem a Síťový kabel, kdy napojíme na jednu stranu Počítače Modem a poté dovedeme Síťový kabel do dalšího modemu.

Bezdrátové propojení


Tento způsob je velmi podobný předchozímu pouze použijeme Bezdrátový modem místo klasického Modemu a tím pádem nemusíme použít Síťový kabel.

Vytvoření programu


K vytvoření programu použijeme Rednet(API). Kod pro přijmutí a následné odeslaní zprávy bude vypadat takhle:

term.clear()
term.setCursorPos(1,1)
rednet.open("back")        --Otevře modem vzadu
id,message=rednet.receive()    --Počká, než mu dojde zpráva
print("Přišla zpráva od "..id..")
print("Zpráva: "..message)
rednet.send(id,"Ahoj")      --Napíše odesílateli přechozí zprávy Ahoj
cc-modemy.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)