User Tools

Site Tools


cc-podminky

Podmínky

Nedílnou součastí programování jsou podmínky, které větví program na více částí.

If, then, else


Pokud chceme rozvětvit program na více částí musíme použít If, což je v překladu když.
If se používá následujícím způsobem.

if cislo==1 then
print("Cislo je 1")
else
print("Cislo není 1 :(")
end

To co je za linkou then se udělá pokud je podmínka splněna.
A to co je za linkou else se vyplní pokud podmínka splněna není.
Což znamená, že pokud v našem případě se bude cislo rovnat 1, tak to napíše Cislo je 1.
Jedna z věcí na kterou se hodně zapomíná je end, který značí konec podmínky.

cc-podminky.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)