User Tools

Site Tools


cc-podminky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cc-podminky [2013/07/11 12:46]
sprt
cc-podminky [2013/07/13 09:58]
sprt [If, then, else]
Line 15: Line 15:
 Což znamená, že pokud v našem případě se bude **cislo** rovnat **1**, tak to napíše **Cislo je 1**.\\ Což znamená, že pokud v našem případě se bude **cislo** rovnat **1**, tak to napíše **Cislo je 1**.\\
 Jedna z věcí na kterou se hodně zapomíná je **end**, který značí konec podmínky.\\ Jedna z věcí na kterou se hodně zapomíná je **end**, který značí konec podmínky.\\
 +
  
  
  
cc-podminky.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)