User Tools

Site Tools


cc-podminky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cc-podminky [2013/07/11 12:46]
sprt
cc-podminky [2016/07/10 07:35]
Line 1: Line 1:
-====== Podmínky ====== 
-Nedílnou součastí programování jsou podmínky, které větví program na více částí. 
-===== If, then, else ===== 
----- 
-Pokud chceme rozvětvit program na více částí musíme použít **If**, což je v překladu **když**.\\ 
-**If** se používá následujícím způsobem. 
-<​code>​if cislo==1 then 
-print("​Cislo je 1") 
-else 
-print("​Cislo není 1 :(") 
-end 
-</​code>​ 
-To co je za linkou **then** se udělá pokud je podmínka splněna.\\ 
-A to co je za linkou **else** se vyplní pokud podmínka splněna není.\\ 
-Což znamená, že pokud v našem případě se bude **cislo** rovnat **1**, tak to napíše **Cislo je 1**.\\ 
-Jedna z věcí na kterou se hodně zapomíná je **end**, který značí konec podmínky.\\ 
- 
- 
  
cc-podminky.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)