User Tools

Site Tools


cc-podminky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cc-podminky [2013/07/07 21:31]
sprt created
cc-podminky [2016/07/10 07:35] (current)
Line 15: Line 15:
 Což znamená, že pokud v našem případě se bude **cislo** rovnat **1**, tak to napíše **Cislo je 1**.\\ Což znamená, že pokud v našem případě se bude **cislo** rovnat **1**, tak to napíše **Cislo je 1**.\\
 Jedna z věcí na kterou se hodně zapomíná je **end**, který značí konec podmínky.\\ Jedna z věcí na kterou se hodně zapomíná je **end**, který značí konec podmínky.\\
-===== Heslem chráněné dveře ===== + 
----- +
-Abychom si ukázali příklad použítí podmínky, naučím Vás jak udělat program na heslem chráněné dveře.\\+
  
  
cc-podminky.1373225491.txt.gz · Last modified: 2016/07/10 07:33 (external edit)