User Tools

Site Tools


cc-podminky

This is an old revision of the document!


Podmínky

Nedílnou součastí programování jsou podmínky, které větví program na více částí.

If, then, else


Pokud chceme rozvětvit program na více částí musíme použít If, což je v překladu když.
If se používá následujícím způsobem.

if cislo==1 then
print("Cislo je 1")
else
print("Cislo není 1 :(")
end

To co je za linkou then se udělá pokud je podmínka splněna.
A to co je za linkou else se vyplní pokud podmínka splněna není.
Což znamená, že pokud v našem případě se bude cislo rovnat 1, tak to napíše Cislo je 1.
Jedna z věcí na kterou se hodně zapomíná je end, který značí konec podmínky.

cc-podminky.1373539604.txt.gz · Last modified: 2016/07/10 07:33 (external edit)