User Tools

Site Tools


cc-rednet_api

Rednet(API)

Rednet(API) slouží k komunikaci mezi počítači, bez nutností redstonu.

Funkce


Funkce Popis funkce
rednet.open(string strana) Otevře modem na určité straně
rednet.close(string strana) Zavře modem na určité straně
rednet.announce() Vyšle prázdnou zprávu všem okolním PC
rednet.send(number IDpříjemce, string zpráva) Pošle zprávu počítači
rednet.broadcast(string zpráva) Vyšle zprávu všem okolním PC
rednet.receive(number doba čekání) Vyčká dokud počítači nedojde zpráva
rednet.isOpen(string strana) Vrátí jestli je modem na straně otevřený
cc-rednet_api.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)