User Tools

Site Tools


cc-redstone_api

Redstone(API)

Redstone Api, zkráceně rs, se využívá pro práci s Redstonem. Patří k velmi používaným API.
Funkce vypadající takhle, fungují od 1.5.1.

Funkce


Funkce Popis funkce
redstone.getSides() Vrátí tabulku dostupných stran
redstone.getInput(string strana) Zjisti stav signálu na určitě straně
redstone.setOutput(string strana, boolean hodnota) Nastaví výstup signálu na určité straně
redstone.getOutput(string strana) Vrátí výstup signálu na určité straně
redstone.getAnalogInput(string strana) Vrátí sílu signálu na určité straně
redstone.setAnalogOutput(string strana, number síla signálu) Nastaví sílu signálu na určité straně
redstone.getAnalogOutput(string strana) Vrátí výstup síly signálu na určité straně
cc-redstone_api.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)