User Tools

Site Tools


cc-redstone_api

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cc-redstone_api [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Redstone(API) ======
 +//Redstone Api//, zkráceně //rs//, se využívá pro práci s Redstonem. Patří k velmi používaným API.\\
 +Funkce vypadající __**takhle**__,​ fungují od **1.5.1**.
 +===== Funkce =====
 +----
 +^ Funkce ​                                                     ^ Popis funkce ^
 +| **redstone.getSides**() ​                                    | Vrátí [[cc-table|tabulku]] dostupných stran |
 +| **redstone.getInput**([[cc-string|string]] strana) ​         | Zjisti stav signálu na určitě //straně// |
 +| **redstone.setOutput**([[cc-string|string]] strana, boolean hodnota)| Nastaví výstup signálu na určité //straně// |
 +| **redstone.getOutput**([[cc-string|string]] strana) ​        | Vrátí výstup signálu na určité //straně// |
 +| __**redstone.getAnalogInput**__([[cc-string|string]] strana)| Vrátí sílu signálu na určité //straně// |
 +| __**redstone.setAnalogOutput**__([[cc-string|string]] strana, [[cc-number|number]] síla signálu)| Nastaví sílu signálu na určité straně |
 +| __**redstone.getAnalogOutput**__([[cc-string|string]] strana)| Vrátí výstup síly signálu na určité //straně// |
 +
  
cc-redstone_api.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)