User Tools

Site Tools


cc-smycky

Smyčky

Jsou důležitou složkou programování jsou smyčky.
Jak vyplývá z názvu, jde o opakování určitě činosti.

For


For se používá pro opakování po určitou dobu.
Klasický zápis For.

for i=1,10 do
print("test")
end

Tohle je pokud to chceme opakovat 10x, pokud to chceme změnit můžeme místo desítky dát cokoliv.
Také se dá místo 10 dosadit proměnná:

print("Vlozte pocet opakování: ")
pocet=tonumber(read())                --Převede do čísla to, co tam
for i=1,pocet do
prin("Opakování")
end

While


Asi nejpoužívanější smyčka. Příkazy po while se budou opakovat dokud bude podmínka splněna. Ukázka použití while:

while <podmínka> do
<příkazy>
end

Nekonečná smyčka


Důvod proč je while nejpoužívanější, je možnost vytvořit nekonečnou smyčku.

While true do
<příkazy>
end

Funguje to na principu toho, že true bude vždycky.

Until


Poslední smyčkou je until, který se používá s reapeat a nepotřebuje end.

repeat
<příkazy>
until <podmínka>

Rozdíl mezi While


Rozdíl mezi těmito dvěma smyčkami je ten, že while děla pokud je podmínka splněna.
A until dokud ta podmínka splněna není.

cc-smycky.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)