User Tools

Site Tools


cc-smycky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cc-smycky [2013/07/11 18:21]
sprt created
cc-smycky [2016/07/10 07:35]
Line 1: Line 1:
-====== Smyčky ====== 
-Jsou důležitou složkou programování jsou **smyčky**.\\ 
-Jak vyplývá z názvu, jde o opakování určitě činosti.\\ 
-===== For ===== 
----- 
-**For** se používá pro opakování po určitou dobu.\\ 
-Klasický zápis **For**.\\ 
-<​code>​for i=1,10 do 
-print("​test"​) 
-end</​code>​ 
-Tohle je pokud to chceme opakovat 10x, pokud to chceme změnit můžeme místo desítky dát cokoliv.\\ 
-Také se dá místo 10 dosadit proměnná: 
-<​code>​ 
-print("​Vlozte pocet opakování:​ ") 
-pocet=tonumber(read()) ​               --Převede do čísla to, co tam 
-for i=1,pocet do 
-prin("​Opakování"​) 
-end</​code>​ 
-===== While ===== 
----- 
-Asi nejpoužívanější smyčka. Příkazy po **while** se budou opakovat dokud bude podmínka splněna. 
-Ukázka použití **while**: 
-<​code>​while <​podmínka>​ do 
-<​příkazy>​ 
-end</​code>​ 
-==== Nekonečná smyčka ==== 
----- 
-Důvod proč je **while** nejpoužívanější,​ je možnost vytvořit **nekonečnou smyčku**.\\ 
-<​code>​While true do 
-<​příkazy>​ 
-end 
-</​code>​ 
-Funguje to na principu toho, že **true** bude vždycky. 
-===== Until ===== 
----- 
-Poslední smyčkou je **until**, který se používá s **reapeat** a nepotřebuje end.\\ 
-<​code>​repeat 
-<​příkazy>​ 
-until <​podmínka>​ 
-</​code>​ 
  
cc-smycky.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)