User Tools

Site Tools


cc-string

String

V doslovném překladu řetězec, je nejpoužívanější typ v Computer Craftu. Znamená řetězec písmen, se kterými systém neumí počítat.
String je charakteristický tím že se píše do úvozovek.

cc-string.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)