User Tools

Site Tools


cc-string

This is an old revision of the document!


String

V doslovném překladu řetězec, je nejpoužívanější typ v Computer Craftu. Znamená řetězec písmen, se kterými systém neumí počítat.
String je charakteristický tím že se píše do úvozovek.

cc-string.1379348068.txt.gz · Last modified: 2016/07/10 07:33 (external edit)