User Tools

Site Tools


cc-string

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cc-string [2013/09/16 18:14]
sprt created
cc-string [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== String ====== ====== String ======
-V doslovném překladu //​řetězec//,​ je nejpoužívanější typ v Computer Craftu. Znamená řetězec písmen, se kterými systém neumí ​//počítat//.\\ +V doslovném překladu //​řetězec//,​ je nejpoužívanější typ v Computer Craftu. Znamená řetězec písmen, se kterými systém neumí ​**počítat**.\\ 
-String je charakteristický tím že se píše do //úvozovek//.\\+String je charakteristický tím že se píše do **úvozovek**.\\
  
cc-string.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)