User Tools

Site Tools


cc-term_api

Term(Api)

Terminal Api slouží k psaní textu do terminálů a monitorů.
Funkce napsané takhle jsou dostupné pouze v Advanced monitoru a Advanced computeru.

Funkce


Název funkce Vrátí hodnotu Popis funkce
term.clear() nil Vyčistí celou obrazovku
term.write(string text) nil Napíše text na obrazovku
term.clearLine() nil Vyčistí řádek na kterém je kurzor
term.GetCursorPos() number x, number y Vrátí souřadnice kurzoru
term.setCursorPos(number x, number y) nil Nastaví souřadnice kurzoru
term.setCursorBlink(boolean bool) nil Změní blikání kurzoru
term.isColor() boolean Vrati jestli je počítac barevny
term.getSize() number x, number y Vrati šířku a výšku počítače
term.scroll(number n) nil Posune kurzor o n řádků
term.redirect(cíl) nil Přesune výstup počítače na cíl
term.restore() nil Vrátí výstup počítače zpět
term.setTextColor(number barva) nil Nastaví barvu textu
term.setBackgroundColor(number barva) nil Nastaví barvu pozadí
Monitor.setTextScale(number velikost) nil Nastaví velikost textu(Pouze pro monitory)

Poznámka pod čarou


Některé hypertextové odkazy jsem musel vynechat kvůli místu, snad to nebude vadit.

cc-term_api.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)