User Tools

Site Tools


cc-timer

Timer

Timer, neboli časovač slouží k tvorbě blikavého signálu.
Jsou 2 způsoby jak udělat Timer.

První způsob


Používá příkaz redpulse, který se pořád opakuje.

shell.run("redpulse", "right", "999", "2")
os.reboot()

Tento příkaz zabliká napravo 999x v intervalech 2s a poté se restartuje systém.
Pro funkčnost tohoto programu se musí spouštět po spuštění.

Druhý způsob


Druhý způsob je mi bližší a využívá smyček.

while true do         --Nekonečná smyčka
rs.setOutput("right", true)  --Zapnutí redstonu napravo
sleep(1)            --Uspání po dobu 1s
rs.setOutput("right", false)  --Vypnutí redstonu napravo
sleep(1)            --Uspání po dobu 1s
end

Tento program pojede dokola doté doby dokud se nevypne.

Varování


Pokud hrajete na serveru snažte se timery co nejvíce omezit a nastavovat jim větší prodlevu, ideálně 2s.
Timery totiž můžou lagovat.

cc-timer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)