User Tools

Site Tools


cc-vsp

Vzdálené spuštění programu

Další ze série programů. Slouží ke spuštění programu na druhém počítači, bohužel jsou potřeba programy na obou počítačích, takže to trochu ztrácí na kráse. Počítač, ze kterého budeme vysílat příkazy nazveme třeba Ovladací PC a Počítač kterému budeme posílat příkazy nazveme Spouštěcí PC.

Spuštění programu


Jednodušší varianta používající ke svému běhu shell.run()

Ovládané PC

while true do           -- Nekonečná smyčka
rednet.open("back")        -- Zapne modem vzadu
id,message=rednet.receive()    -- Počká než mu dojde zpráva
shell.run(message)        -- Spustí program 
end

Ovládací PC

rednet.open("back")        -- Zapne modem vzadu
term.clear()
term.setCursorPos(1,1)
write("Vlozte nazev programu: ") 
nazev=read()
rednet.send(0,nazev)       

Spuštění funkce


Těžší ale zato zajímavější varianta.
Návaznost na kapitolu Funkce

Ovládané PC

while true do           -- Nekonečná smyčka
rednet.open("back")        -- Zapne modem vzadu
id,message=rednet.receive()    -- Počká než mu dojde zpráva
message()             -- Spustí program 
end

Ovládací PC

rednet.open("back")        -- Zapne modem vzadu
term.clear()
term.setCursorPos(1,1)
write("Vlozte nazev funkce: ") 
nazev=read()
rednet.send(0,nazev)       
cc-vsp.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)