User Tools

Site Tools


composter

Composter

Composter slouží k výrobě Industrial Fertilizeru z Sewage. Pro činnost potřebuje energii (EU/MJ). Vyrobený Industrial Fertilizer exportuje do přilehlých přístrojů s inventářem nebo truhel. Je výborným zdrojem Fertilizeru pro účely automatické farmy (viz. Planter). Přístroj lze vypnout redstone signálem.
Ukázka zapojení Composteru s napojením přímo na FertilizerCrafting


Crafting

Počet Item
3x Plastic Sheets
2x Piston (Píst)
1x Furnace (Pec)
1x Factory Machine Block
composter.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)