User Tools

Site Tools


composter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

composter [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Composter =====
 +{{ :​composter.png?​200|}}
 +Composter slouží k výrobě [[industrial_fertilizer|Industrial Fertilizeru]] z [[Sewage]]. Pro činnost potřebuje energii (EU/MJ). Vyrobený [[Industrial Fertilizer]] exportuje do přilehlých přístrojů s inventářem nebo truhel. Je výborným zdrojem Fertilizeru pro účely automatické farmy (viz. [[Planter]]). Přístroj lze vypnout redstone signálem.\\
 +{{:​composter_zapojeni.png?​200 |Ukázka zapojení Composteru s napojením přímo na Fertilizer}}
  
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +====Crafting ====
 +----
 +{{:​composter_crafting.png?​300 |Crafting}}
 +^Počet ^Item ^
 +|3x |[[Plastic Sheets]]|
 +|2x |Piston (Píst)|
 +|1x |Furnace (Pec)|
 +|1x |[[Factory Machine Block]]| ​
composter.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)