User Tools

Site Tools


cooked_meat_ingot

Cooked Meat Ingot

Získáte upečením Raw Meat Ingot, nebo složením z 9 Cooked Meat Nuggets. Přidává 5 bodů jídla.

9 Cooked Meat Ingot je možné sestavit do Cooked Meat Block.

cooked_meat_ingot.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)