User Tools

Site Tools


deep_storage_unit

Deep Storage Unit (DSU)

DSU slouží ke skladování itemů. Zvládne pouze jeden druh, ale zato má kapacitu 2 miliardy kusů. DSU lze vykopat krumpáčem nebo jiným obdobně sungujícím nástrojem a itemy v něm zůstanou uložené. Proto se tento přístroj používá zejména na vysokooběmové obchody mezi hráči. Vnitřní uspořádání DSU a popisek při najetí na item v inventáři ukazuje o stack (64 kusů) méně uložených itemů než se v DSU reálně nachází. Dále je zde možné nastavit kterou stranou bude DSU itemy přijímat a kterou vydávat při napojení na přístroje umožňující transport itemů. Standartně přijímá zvrchu a zespodu a vydává ze stran. Pokud tedy připojíte třeba Me Import Bus zvrchu, nic se nestane, zatímco ze strany začne vytahovat z DSU itemy.
Interiér DSU v levo nastavení stran pro import/export itemů; v pravo info o uložených itemech; IN místo pro ruční vkládání itemů; OUT místo pro ruční odběr itemů


Crafting


Crafting

Počet Item
3x Plastic Sheets
3x Ender Pearl (Perla z Endu)
2x Eye of Ender (Oko z Endu)
1x Factory Machine Block
deep_storage_unit.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)