User Tools

Site Tools


ferru

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ferru [2013/07/16 11:38]
ridge [Ferru - Úroveň VI]
ferru [2016/07/10 07:34] (current)
Line 5: Line 5:
 ==== Charakteristika plodiny ==== ==== Charakteristika plodiny ====
 ----- -----
-**Ferru - Tier VI\\ +** 
-Znaky:Šedě zbarvené listí\\ +Tier : 6\\ 
-Dropuje:Tiny pile of iron dust\\+Počet fází růstu4\\ 
 +Délka kořenů ​3\\ 
 +Prostředí : (humidity * 1 + nutrients * 1 + air * 1)\\ 
 +Specialní podmínky : jeden kus iron_ore(vanilla) nebo iron_block pod záhonem\\ 
 +Produkuje : smallIronDust\\ 
 +Doba růstu: 1->2 800, 2->3 800, 3->4 2000\\
 ** **
 ==== Fáze růstu plodiny ==== ==== Fáze růstu plodiny ====
 ----- -----
 {{:​ferru.faze1.png?​100|}} {{:​ferru.faze2.png?​100|}} {{:​ferru.faze3.png?​100|}} {{:​ferru.faze4.png?​100|}} {{:​ferru.faze1.png?​100|}} {{:​ferru.faze2.png?​100|}} {{:​ferru.faze3.png?​100|}} {{:​ferru.faze4.png?​100|}}
ferru.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)