User Tools

Site Tools


fertilizer

Fertilizer

Fertilizer Fertilizer slouží k urychlení pěstování rostlin. Nelze jej využít na urychlení pěstování šlechtěných plodin. Pro svůj chod Vyžaduje energii (EU/MJ) a Industrial Fertilizer. Dosah ferilizeru je 3×3 před přístrojem. Dosah je možno zvýšit pomocí Range Upgrades.
Dosah Fertilizeru a jeho umístění
Fertilizer je možné napojit na systém automatické farmy (viz. Planter), jejíž provoz značně urychlí (při dostatečném množství Industrial Fertilizeru), ale u větších ploch farem postrádá tento stroj smysl, protože produkce je obrovská i bez jeho využití.
Jako všechny Minefactory přístroje jej lze vypnout redstone signálem a vykopat krumpáčem, nebo jiným obdobným nástrojem.


Crafting


Crafting

Počet Název itemu
3x Plastic Sheets
2x Leather (Kůže)
1x Glass Bottle (Lahvička)
1x Factory Machine Block
fertilizer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)