User Tools

Site Tools


galena_ore

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

galena_ore [2013/11/17 10:58]
clovek3 [Využití]
galena_ore [2016/07/10 07:35]
Line 1: Line 1:
-====== Galena Ore ====== +
- ​Galena ore je poměrně častá ruda přidaná módem Greg-tech, její výskyt není omezen výškou. +
-===== Využití ===== +
- ​Zpracovat se dá [[Macerator]]em [[Pulverizer]]em a [[Industrial Grinder]]em,​ zpracováním získáme 2 Galena dusty někdy [[Sulfur dust]] a [[Mercury cell]](Záleží na tom jakým strojem rudu zpracujete). +
- ​Galena dust lze zpracovat [[Industrial Blast Furnace]] nebo [[Industrial Electrolyzer]]em.  +
-Podle toho jaký způsob využijete pak z 2 Galena dust dostanete 1 silver a 1 lead, buďto v prášku nebo jako ingoty. +
-{{:​galena.jpg?​200|}}+
galena_ore.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)