User Tools

Site Tools


galena_ore

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
galena_ore [2013/11/17 10:58]
clovek3 [Využití]
galena_ore [2016/07/10 07:35] (current)
Line 4: Line 4:
  ​Zpracovat se dá [[Macerator]]em [[Pulverizer]]em a [[Industrial Grinder]]em,​ zpracováním získáme 2 Galena dusty někdy [[Sulfur dust]] a [[Mercury cell]](Záleží na tom jakým strojem rudu zpracujete).  ​Zpracovat se dá [[Macerator]]em [[Pulverizer]]em a [[Industrial Grinder]]em,​ zpracováním získáme 2 Galena dusty někdy [[Sulfur dust]] a [[Mercury cell]](Záleží na tom jakým strojem rudu zpracujete).
  ​Galena dust lze zpracovat [[Industrial Blast Furnace]] nebo [[Industrial Electrolyzer]]em. ​  ​Galena dust lze zpracovat [[Industrial Blast Furnace]] nebo [[Industrial Electrolyzer]]em. ​
-Podle toho jaký způsob využijete pak z 2 Galena dust dostanete 1 silver a 1 lead, buďto v prášku nebo jako ingoty.{{:​galena.jpg?​200|}}+Podle toho jaký způsob využijete pak z 2 Galena dust dostanete 1 silver a 1 lead, buďto v prášku nebo jako ingoty. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +{{:​galena.jpg?​200|}}
galena_ore.1384682296.txt.gz · Last modified: 2016/07/10 07:33 (external edit)