User Tools

Site Tools


galena_ore

This is an old revision of the document!


Galena Ore

Galena ore je poměrně častá ruda přidaná módem Greg-tech, její výskyt není omezen výškou.

Využití

Zpracovat se dá Maceratorem Pulverizerem a Industrial Grinderem, zpracováním získáme 2 Galena dusty někdy Sulfur dust a Mercury cell(Záleží na tom jakým strojem rudu zpracujete). Galena dust lze zpracovat Industrial Blast Furnace nebo Industrial Electrolyzerem. Podle toho jaký způsob využijete pak z 2 Galena dust dostanete 1 silver a 1 lead, buďto v prášku nebo jako ingoty.

galena_ore.1384682309.txt.gz · Last modified: 2016/07/10 07:32 (external edit)