User Tools

Site Tools


grinder

Grinder

Grinder Grinder slouží k porážení mobů. Produkuje Mob Essence a itemy podle konkrétního druhu moba. Dosah stroje je 5×5 kostek. Pro svou činnost vyžaduje energii (MJ/EU).
Dosah a umístění Grinderu

Crafting


Crafting

Počet Název itemu
3x Plastic Sheets
1x Book (Kniha)
1x Golden Sword (Zlatý meč)
1x Piston (Píst)
1x Factory Machine Block
grinder.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)