User Tools

Site Tools


grinder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

grinder [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Grinder ===== 
 +{{ :​grinder.png?​100|Grinder}} 
 +Grinder slouží k porážení mobů. Produkuje [[Mob Essence]] a itemy podle konkrétního druhu moba. Dosah stroje je 5x5 kostek. Pro svou činnost vyžaduje energii (MJ/​EU).\\ 
 +{{:​stroje_k_ziv.vyr.dosah.png?​200|Dosah a umístění Grinderu}} 
 +\\ 
 +====Crafting ==== 
 +---- 
 +{{:​grinder_crafting.png?​300 |Crafting}} 
 +^Počet ^Název itemu ^ 
 +|3x |[[Plastic Sheets]] | 
 +|1x |Book (Kniha) | 
 +|1x |Golden Sword (Zlatý meč) | 
 +|1x |Piston (Píst) | 
 +|1x |[[Factory Machine Block]] |
grinder.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)