User Tools

Site Tools


gt_sfurnace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gt_sfurnace [2014/06/23 15:40]
deserd134
gt_sfurnace [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Steam Furnace ====== ====== Steam Furnace ======
 {{ gt_sfurnace_00.png?​200x200|Steam Furnace}} {{ gt_sfurnace_00.png?​200x200|Steam Furnace}}
-Steam Furnace je párou poháněná pec. Je pomalejší než klasická pec a tudíž nemá velkého využití.+Steam Furnace je párou poháněná pec. Je pomalejší než klasická pec a tudíž nemá velkého využití. Vyrábí se z ní [[gt_ssmelter|Steam Smelter]].
 \\ \\
 \\ \\
gt_sfurnace.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)