User Tools

Site Tools


ic1710

IC2 a GT


Mody Industrial Craft 2 a jeho addon GregTech po spolu známe již nějaký ten pátek. Avšak v poslední verzích se hodně mění a to včetně jejich spolupráce. Tato část wiki se bude zaobírat oběma mody, jejich kombinací a vzájemným propojováním, jež můžete také nalézt na našich serverech.

Začátek

Doba bronzova (BronzAge)

EU - IC A GT ENERGIE

TTI - Trasporty tekutin a itemu


Multiblock mashines

ic1710.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)