User Tools

Site Tools


ic_bronze_armor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_bronze_armor [2013/08/07 13:13]
deserd134 [Bronze Armor]
ic_bronze_armor [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Bronze Armor ====== ====== Bronze Armor ======
 {{ ic_bronze_armor_00.png|Bronze Armor}} {{ ic_bronze_armor_00.png|Bronze Armor}}
-Bronzové brnění je nejhorší ze všech skvělých IC<​sup>​2</​sup>​ brnění ​([[ic_bronze_armor|Bronze Armor]], [[ic_nanosuit_armor|NanoSuit Armor]] a [[industrial_craft_2:#​armor|QuantumSuit Armor]]). Toto brnění poskytuje ochranu srovnatelnou s Diamantovým brněním, ovšem výdrž má jako Železné brnění. Opravovat se dá pomocí [[ic_bronze|Bronzu]] v Anvil, nebo spojením dvou poškozených kusů v jeden. Brnění se dá oenchantovat klasicky, nebo pomocí knížky v Anvil.+Bronzové brnění je nejhorší ze všech skvělých IC<​sup>​2</​sup>​ brnění. Toto brnění poskytuje ochranu srovnatelnou s Diamantovým brněním, ovšem výdrž má jako Železné brnění. Opravovat se dá pomocí [[ic_bronze|Bronzu]] v Anvil, nebo spojením dvou poškozených kusů v jeden. Brnění se dá oenchantovat klasicky, nebo pomocí knížky v Anvil.
 \\ \\
 \\ \\
ic_bronze_armor.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)