User Tools

Site Tools


ic_bronze_tool

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ic_bronze_tool [2013/08/22 10:18]
deserd134 created
ic_bronze_tool [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Bronzové nástroje ====== ====== Bronzové nástroje ======
-{{ ic_bronze_tool_00.png|Bronzové nástroje}} +{{ic_bronze_tool_00.png|Bronzové nástroje}}\\
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\+
 Bronzové nástroje jsou levnějšími variantami Železných nástrojů. Jako takové mají většinou stejnou výdrž, ovšem jsou o něco pomalejší. Výjimkou je Bronze Hoe, která je o něco odolnější než Iron Hoe (má výdrž 350) a Bronze Sword, jež má také větší výdrž (350) a dává stejný damage jako Iron Sword. Bronzové nástroje jsou levnějšími variantami Železných nástrojů. Jako takové mají většinou stejnou výdrž, ovšem jsou o něco pomalejší. Výjimkou je Bronze Hoe, která je o něco odolnější než Iron Hoe (má výdrž 350) a Bronze Sword, jež má také větší výdrž (350) a dává stejný damage jako Iron Sword.
 ==== Výroba ==== ==== Výroba ====
ic_bronze_tool.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)