User Tools

Site Tools


ic_cf_sprayer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_cf_sprayer [2013/08/23 13:50]
deserd134
ic_cf_sprayer [2016/07/10 07:34] (current)
Line 13: Line 13:
 CF Sprayer umožňuje na jednu peletu postavit maximálně 13 bloků CF, to je až 13x větší účinnost, než při stavbě samotnou [[ic_construction_foam|CF pěnou]], ovšem pokud nemá pěna místo kam uniknout, zabere i méně místa. CF Sprayer také umožňuje stavět podle šablony tvořené [[ic_scaffold|Lešením]]:​\\ CF Sprayer umožňuje na jednu peletu postavit maximálně 13 bloků CF, to je až 13x větší účinnost, než při stavbě samotnou [[ic_construction_foam|CF pěnou]], ovšem pokud nemá pěna místo kam uniknout, zabere i méně místa. CF Sprayer také umožňuje stavět podle šablony tvořené [[ic_scaffold|Lešením]]:​\\
 {{ic_cfspray_06.png?​300 |Šablona z Lešení}}{{ic_cfspray_05.png?​300|Použitá šablona}}\\ {{ic_cfspray_06.png?​300 |Šablona z Lešení}}{{ic_cfspray_05.png?​300|Použitá šablona}}\\
-CF Sprayer také umožňuje pokrýt ​CF [[ic_kabely|Kabely]] a tím je schovat.\\ +\\ 
-{{ic_cfspray_07.png?​300|Zakrytí kabelů}}\\+CF Sprayer také umožňuje pokrýt ​Construction Foam [[ic_kabely|Kabely]] a tím je schovat.\\ 
 +{{ic_cfspray_07.png?​400|Zakrytí kabelů}}\\
 **TIP:** Do stěny ukrytý [[ic_hv_cable|Neizolovaný HV Cable]] v kombinaci s vypínačem (například [[player_detector|Player Detectorem]] z [[gregtech|Gregtechu]]),​ může být smrtící ponaučení pro griefery a zloděje. **TIP:** Do stěny ukrytý [[ic_hv_cable|Neizolovaný HV Cable]] v kombinaci s vypínačem (například [[player_detector|Player Detectorem]] z [[gregtech|Gregtechu]]),​ může být smrtící ponaučení pro griefery a zloděje.
ic_cf_sprayer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)