User Tools

Site Tools


ic_composite_armor

Composite Armor

Composite armor Tento armor má pouze chestplate a co se týče vlastností, vyrovná se Iron Armor. Jediná odlišnost je ve výdrži. Iron brnění pohltí 529 damage pointů, Composite Armor 801. Armor se dá oenchantovat v Enchant Table, nebo Anvil.

Výroba


Výroba Composite Armor

ic_composite_armor.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)