User Tools

Site Tools


ic_copper

Table of Contents

Měď (Copper)

Měď Měď vniká vypálením Copper Ore, Copper Dust v peci, nebo po zásahu Copper Ore Laserem nastaveným na Super-Heat. Vyrábí se z ní Kabely, Obvody, LV Transformátor, Induction Furnace, Měděný plát a Měděný blok. Měď je základní surovina pro výrobu reaktoru.

Výroba


Výroba Mědi

Použití


Použití MědiVýroba Copper DustVýroba Měděného plátu

ic_copper.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)