User Tools

Site Tools


ic_dusts

Prášky (Dusts)

Jedním ze stěžejních strojů IC2 je Macerátor. Ten mění rudy na prach. Prášek jde udělat z Clay, Glowstone, Cínu, Mědi, Zlata, Železa, Bronzu a Uhlí. U rud lze prach udělat i z již vypálených ingotů.

Výroba


Výroba prášků probíhá výhradně v Macerátoru.
Výroba prášku z Clay, Glowstone, Cínu, Měďi, Zlata, Železa a Uhlí.
Jediný prášek, který se craftí je Bronze Dust, který se pak přepálí na Bronz.
Výroba Bronzu (Shapeless recept)

Zpracování


Prášky se zpracovávají jako normální ruda.
Zpracování prášku

ic_dusts.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)