User Tools

Site Tools


ic_electric_jetpack

Table of Contents

Electric Jetpack

Electric Jetpack Electric Jetpack je jedna z nejužitečnějších částí armoru. Nosí se místo chestplate a umožňuje létat. Electric Jetpack umožňuje vyletět do maximální výšky 185. Nabije se v jakémkoli zdroji a uskladní 30000EU. Oenchantovat se dá v Anvil.

Výroba


Výroba Electric Jetpack

Použití


Jetpack má dva módy letu, Stoupací a Vznášecí. Přepíná se mezi nimi tak, že při držení mezerníku (letí nahoru) stiskneme M. Přepnutí módu se oznámí v chatu:
Oznámení přepnutí módů
Doba letu s plně nabitým Jetpackem je přibližně 215 sekund na Stoupací a 375 sekund na Vznášecí mód.

Stoupací mód (Hover Mode disabled)

V tomto módu se stisknutým mezerníkem stoupáte rychlostí přibližně 10 bloků za vteřinu. Pokud mezerník pustíte, padáte volným pádem. Jetpack spotřebovává energii pouze při stoupání.

Vznášecí mód (Hover Mode enabled)

Se stisknutým mezerníkem stoupáte přibližně 2-3 bloky za sekundu, pokud mezerník nedržíte, klesáte rychlostí cca 4 bloky za sekundu. Nehrozí tedy Fall Damage. Jetpack bere energii při stoupání i klesání.

Kolize s jinými módy

Pokud máte nainstalovaný například Rei's Minimap, nepůjde vám přepínat mezi módy Jetpacku, protože pod klávesou M se ovládá i minimapka. Problém vyřešíme přenastavením ovládání minimapy:

  • Otevřete menu minimapy (klávesa M) a klikněte na Keyconfig.

Menu minimapy

  • V Keyconfigu klikněte na Menu Key a pak na klávesu kterou chcete používat místo původní (na obrázku N). Změny potvrďte kliknutím na OK, v chatu by se měla objevit hláška [Rei's Minimap] Keyconfig Saved.

Nastavení kláves

  • Nyní ovládáte Jetpack klávesou M a minimapu vaší zvolenou klávesou.

TIP: Pokud nemáte Quantum boty, vyplatí se naučit se operativně přepínat mezi oběma módy, popřípadě natrénovat měkké přistání i při Stoupacím módu.

ic_electric_jetpack.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)