User Tools

Site Tools


ic_electric_treetap

Electric Treetap

Electric Treetap Electric Treetap je jedním z nástrojů, které se neopotřebovávají, ovšem ke svému fungování potřebují energii. Uskladní jí 10000EU a nabít se dá v jakémkoliv zařízení poskytující energii. Spotřebuje 50EU za jedno použití. Electric Treetap slouží k získání Resinu z Rubber Tree. Resin dostaneme tak, že s Treetapem klikneme pravým na Resin Hole.

Výroba


Výroba Electric Treetap

ic_electric_treetap.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)