User Tools

Site Tools


ic_electric_treetap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_electric_treetap [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Electric Treetap ====== 
 +{{ ic_etree_00.png|Electric Treetap}} 
 +Electric Treetap je jedním z nástrojů, které se neopotřebovávají,​ ovšem ke svému fungování potřebují energii. Uskladní jí 10000EU a nabít se dá v jakémkoliv zařízení poskytující energii. Spotřebuje 50EU za jedno použití. Electric Treetap slouží k získání [[ic_resin|Resinu]] z [[ic_rubber_tree|Rubber Tree]]. Resin dostaneme tak, že s Treetapem klikneme pravým na Resin Hole. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_etree_01.png|Výroba Electric Treetap}}
ic_electric_treetap.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)