User Tools

Site Tools


ic_electric_wrench

Table of Contents

Electric Wrench

Electric Wrench Electric Wrench slouží k otáčení a demontování IC2 strojů. Uskladní 12000EU a nabít se dá v jakémkoliv zařízení poskytující energii. Wrench spotřebuje 50EU při otočení bloku a 500EU při demontáži (bez Lossless módu). K odstranění stoje stačí pravým tlačítkem myši kliknout na stroj, popřípadě výstupní stranu zařízení. Pokud nepoužíváme Lossless mod, je zde přibližně 10-30% šance, že místo stroje dostaneme pouze Machine Block (popř. Advanced Machine Block u vyspělých strojů). Všechna uskladněná energie se přitom zničí. Pokud chceme stroj otočit (Týká se zařízení, které mají rozlišené vstupní a výstupní strany. Např.: transformátory, sklady energie, …), klikneme s Wrenchem pravým tlačítkem myši na stranu, kterou chceme nastavit jako výstupní. Pokud chceme nastavit jako výstup stranu naproti musíme držet Shift.


Výroba


Výroba Electric Wrench

Ovládání


Pokud chceme eliminovat možnost zničení stroje. Měli bychom používat Lossless mod. Ten přepínáme pomocí stisknutí pravého tlačítka myši za současného tisknutí klávesy M. Přepnutí je oznámeno v chatu:
Lossless mod

Kolize s jinými módy

Pokud máte nainstalovaný například Rei's Minimap, nepůjde vám přepínat mezi módy Electric Wrenche, protože pod klávesou M se ovládá i minimapka. Problém vyřešíme přenastavením ovládání minimapy:

  • Otevřete menu minimapy (klávesa M) a klikněte na Keyconfig.

Menu minimapy

  • V Keyconfigu klikněte na Menu Key a pak na klávesu kterou chcete používat místo původní (na obrázku N). Změny potvrďte kliknutím na OK, v chatu by se měla objevit hláška [Rei's Minimap] Keyconfig Saved.

Nastavení kláves

  • Nyní ovládáte Jetpack klávesou M a minimapu vaší zvolenou klávesou.
ic_electric_wrench.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)