User Tools

Site Tools


ic_electric_wrench

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_electric_wrench [2016/07/10 07:34]
ic_electric_wrench [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Electric Wrench ====== 
 +{{ ic_ewrench_00.png|Electric Wrench}} 
 +Electric Wrench slouží k otáčení a demontování IC<​sup>​2</​sup>​ strojů. Uskladní 12000EU a nabít se dá v jakémkoliv zařízení poskytující energii. Wrench spotřebuje 50EU při otočení bloku a 500EU při demontáži (bez Lossless módu). K odstranění stoje stačí pravým tlačítkem myši kliknout na stroj, popřípadě výstupní stranu ​ zařízení. Pokud nepoužíváme [[ic_electric_wrench:#​ovladani|Lossless mod]], je zde přibližně 10-30% šance, že místo stroje dostaneme pouze [[ic_machine_block|Machine Block]] (popř. [[ic_advanced_machine_block|Advanced Machine Block]] u vyspělých strojů). Všechna uskladněná energie se přitom zničí. Pokud chceme stroj otočit (Týká se zařízení,​ které mají rozlišené vstupní a výstupní strany. Např.: transformátory,​ sklady energie, ...), klikneme s Wrenchem pravým tlačítkem myši na stranu, kterou chceme nastavit jako výstupní. Pokud chceme nastavit jako výstup stranu //naproti// musíme držet Shift.  
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_ewrench_01.png|Výroba Electric Wrench}} 
 +==== Ovládání ==== 
 +---- 
 +Pokud chceme eliminovat možnost zničení stroje. Měli bychom používat Lossless mod. Ten přepínáme pomocí stisknutí //​pravého//​ tlačítka myši za současného tisknutí klávesy **M**. Přepnutí je oznámeno v chatu:\\ 
 +{{ic_ewrench_02.png|Lossless mod}}\\ 
 +== Kolize s jinými módy == 
 +Pokud máte nainstalovaný například [[http://​www.minecraftforum.net/​topic/​482147-162-jul08-reis-minimap-v34-01/​|Rei'​s Minimap]], nepůjde vám přepínat mezi módy Electric Wrenche, protože pod klávesou M se ovládá i minimapka. Problém vyřešíme přenastavením ovládání minimapy: 
 +  * Otevřete menu minimapy (klávesa M) a klikněte na Keyconfig. 
 +  {{ic_ejet_03.png|Menu minimapy}} 
 +  * V Keyconfigu klikněte na Menu Key a pak na klávesu kterou chcete používat místo původní (na obrázku N). Změny potvrďte kliknutím na OK, v chatu by se měla objevit hláška //​[Rei'​s Minimap] Keyconfig Saved.// 
 +  {{ic_ejet_04.png|Nastavení kláves}} 
 +  * Nyní ovládáte Jetpack klávesou M a minimapu vaší zvolenou klávesou.
ic_electric_wrench.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)