User Tools

Site Tools


ic_energie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_energie [2013/07/26 11:25]
deserd134 [Trpaslíci]
ic_energie [2016/07/10 07:34] (current)
Line 20: Line 20:
 V této analogii každý trpaslík reprezentuje EU/p a celkový počet trpaslíků,​ který proběhne kabelem za tick násobený jejich velikostí je EU/t. K trpaslíkům bych dodal už jen to, že tunelem kam se vejdou velcí trpaslíci mohou běhat i ti malí. Když tedy napojíme výstup [[ic_mfsu|MFSU]] a Batboxu do jednoho kabelu, [[ic_ec-meter|měřákem]] naměříme 544EU/t (512+32) a kabelem poteče 1x512EU/p a 1x32EU/p. V této analogii každý trpaslík reprezentuje EU/p a celkový počet trpaslíků,​ který proběhne kabelem za tick násobený jejich velikostí je EU/t. K trpaslíkům bych dodal už jen to, že tunelem kam se vejdou velcí trpaslíci mohou běhat i ti malí. Když tedy napojíme výstup [[ic_mfsu|MFSU]] a Batboxu do jednoho kabelu, [[ic_ec-meter|měřákem]] naměříme 544EU/t (512+32) a kabelem poteče 1x512EU/p a 1x32EU/p.
  
-A nakonec obrázek (bohužel ​zádné ​vhodné trpaslíky jsem nenašel):+A nakonec obrázek (bohužel ​žádné ​vhodné trpaslíky jsem nenašel):
 {{ic_energie.png|Energie}}\\ {{ic_energie.png|Energie}}\\
 Tento obrázek je pouze ilustrativní. Ukazuje vztah mezi EU/p a EU/t a počtem balíčků. Ve skutečnosti to takto nefunguje díky omezeným schopnostem transformátorů (viz např. [[ic_lv_transformer|zde]]). Tento obrázek je pouze ilustrativní. Ukazuje vztah mezi EU/p a EU/t a počtem balíčků. Ve skutečnosti to takto nefunguje díky omezeným schopnostem transformátorů (viz např. [[ic_lv_transformer|zde]]).
ic_energie.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)