User Tools

Site Tools


ic_generator

Table of Contents

Generator

Generátor Generátor je základní zdroj Energie. Spalováním vytváří 10EU/t. Má vnitřní kapacitu 4000EU. Nehodí se příliš pro reálné použití, ale vyrábí se z něj všechny ostatní zdroje.


Výroba


Výroba Generátoru

Použití


Z Generátoru se vyrábí Geotermální generátor, Jaderný reaktor, Solární panel, Vodní generátor a Větrný generátor.
Použití Generátoru
Všechny strany Generátoru jsou výstupní, tj. ze všech můžeme odebírat energii.
Zacházení s Generátorem je stejně jednoduché jako jeho GUI. Do spodního slotu se dává palivo, v horním můžeme přímo nabíjet přenosná zařízení a posuvník ukazuje stav vnitřní baterie.
GUI Generátoru
TIP: Používat Generátor jako zdroj není příliš výhodné. Daleko výhodnější je vyrobit Geotermální generátor a stack Lava Cell.
TIP: Říká se, že dřevěné tyčky vyrobí nejvíce energie. Pravda je taková, že z 1 Wood generátor vyrobí 750EU, ze 4 planks 3000EU a z 8 stick 2000EU. Charcoal pak vyrobí 4000EU a jeho výroba spotřebuje přibližně 400EU.
TIP: Je výhodné připojit mezi stroje a Generátor nějaký sklad energie (například Batbox), stroje pak budou fungovat i když dojde palivo.

ic_generator.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)