User Tools

Site Tools


ic_hazmat_suit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ic_hazmat_suit [2013/08/15 11:03]
deserd134 created
ic_hazmat_suit [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Hazmat Suit ====== ====== Hazmat Suit ======
 {{ ic_hazmat_00.png|Hazmat Armor}} {{ ic_hazmat_00.png|Hazmat Armor}}
-Harmat ​Suit je součástí Hazmat Armoru a nemá zvláštní schopnost.+Hazmat ​Suit je součástí Hazmat Armoru a nemá zvláštní schopnost.
 == Full Armor == == Full Armor ==
 Kompletní Hazmat Armor poskytuje ochranu proti nebezpečnému prostředí jako je láva, oheň, radiace, ... a to po neomezeně dlouhou dobu bez poškození. Hazmat naopak neposkytuje ochranu proti nepřátelským mobům, kdy sice pohltí veškerý damage, ale zároveň se velmi rychle zničí. Stejně tak poskytuje pouze omezenou ochranu proti Fall Damage. Pád utlumí, ovšem opět za cenu životnosti obleku. Platí, že dokud na sobě máte alespoň jeden kus Hazmat Armoru, neubývá vám zdraví, ovšem Hazmat mnoho nevydrží. Kompletní Hazmat Armor poskytuje ochranu proti nebezpečnému prostředí jako je láva, oheň, radiace, ... a to po neomezeně dlouhou dobu bez poškození. Hazmat naopak neposkytuje ochranu proti nepřátelským mobům, kdy sice pohltí veškerý damage, ale zároveň se velmi rychle zničí. Stejně tak poskytuje pouze omezenou ochranu proti Fall Damage. Pád utlumí, ovšem opět za cenu životnosti obleku. Platí, že dokud na sobě máte alespoň jeden kus Hazmat Armoru, neubývá vám zdraví, ovšem Hazmat mnoho nevydrží.
ic_hazmat_suit.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)